За политичката криза во Македонија, улогата на меѓународната заедница, можниот развој на настаните во наредниот период и последиците од радикализацијата на делувањето на опозицијата за НОВА зборува професор Љубомир Фрчковски.