Оваа тема нашиот колега Драган Николиќ ја анализираше преку интервјуа направени во Челопек, Слупчане и Скопје. Зборуваат луѓе кои во 2001 се гледаа преку нишанот.