НОВА ви прикажува портрет на Лила Милиќ, трансродова личност, која во неколку минути, како во филмска лента го опишува својот живот- детството, осознавaњето за себе, траумите на младоста, сегашната борба и надежта за иднина. Пораката за сите нас е таа- Различни сме, а така исти.