Поларниот вортекс зафати голем дел од северната хемисфера. Што е поларен вотекс и што предизвикува?

ПОЛАРЕН ВОРТЕКС и ДЛАБОКО ЗАМРЗНУВАЊЕ. Поларниот вортекс се спуштa кон Америка и Европа, предизвикувајќи брзо опаѓање на температурите во многу делови од северната хемисфера на планетата....