Стерјовски за СОТ7: Македонците во Албанија во последните години се соочуваат со агресивна политика од страна на Бугарија за нивна асимилација

Според сите пописи спроведени во Албанија од создавањето на албанската држава до последниот попис, немаме ниту една личност, ниту еден изјаснат за Бугарин во регистрите на...