ПРОЦЕС: Живот вреден за живеење

Вистински приказни раскажани од родители на деца со посебни потреби, но и деца кои за првпат зборуваат јавно, во книгата „Живот вреден за живеење“. Во ПРОЦЕС говорат Мимоза Петревска, една од автирките и Каролина Костадиновска клинички психолог