ЈСП ги потсетува редовните студенти запишани за прв пат во академската 2021/2022 за правото на годишен бесплатен билет

Ги информираме сите редовни студенти запишани за прв пат во учебната 2021/2022 година на некој од државните факултети во Скопје дека имаат право на користење на...