Околу 15 тони отпадно масло од македонските домаќинства и 5.000 тони од индустријата, европјаните гo трошат како био дизел за возилата

За шест месеци во 2017 година, на пример, граѓаните собрале и  предале само 419 литри употребено масло, а за истиот период оваа година – од јануари...