Азески: Комората на иднината во служба на бизнисот за подобра економска иднина

Комората ги има 10-те најпрофитабилни компании, 10-те најголеми извозници, 10-те најголеми производители, 10-те најуспешни бизнисмен, а во својот апарат и 10-те најдобри коморски кадри и многу...