Ревизијата откри дека дигиталната поврзаност во јавниот сектор е само 3 отсто

Органите на државната управа не се усогласени со обврските за дигитализација на постапките, мала е заинтересираноста за приклучување на платформата, а постои и константен недостаток на...