Македонците со најмали шанси за азил во ЕУ

Најниска стапка на одобрување на азил, според извештајот на Европската агенција за азил, имаат Македонците и Молдавците со еден отсто. Македонците се, исто така, меѓу лицата кои најмногу повторно аплицираат откако ќе бидат одбиени