Европска централна банка: Еврото го воведовме пред 20 години, денес го користат повеќе од 340 милиони луѓе

Замислено во 1970-тите со намера да ги олесни трговските трансакции и да се натпреварува со доларот, еврото физички влезе на пазарот на 1 јануари 2002 година, кога првите 12...