Младиот Ајхан од Тополница не се откажува од сточарството: Во Европската Унија е модерно да си фармер, кај нас на оваа гранка сѐ уште се гледа како со потценување

Ајхан Јашаров од Тополница, Радовиш има 23 години и е студент на земјоделски факултет „Гоце Делчев-Штип“. Како и кај повеќето негови колеги фармери и кај него...