Д-р Трајческа: Бараат детето да добие потпис „способен за натпревар“, и без да го прегледаме!

Свеста за сериозноста на лекарските прегледи на спортистите е на многу ниско ниво. Дел од родителите ми велат „Ама детето има утре натпревар, дајте му печат,...