Министерството за финансии најавува промена на надоместокот за приватизација на градежно земјиште

Во тек е подготовка на правни решенија со кои ќе се променат надоместоците за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, кое се спроведува од страна...