МФ: Се обезбедуваат средства за Гарантен фонд и Фонд за развој, предвидени со Планот за забрзан раст коишто ќе ја зајакнат конкурентноста на фирмите и ќе го поддржат извозот

Гарантниот фонд и Фондот за развој неодамна ги најави министерот за финансии, Фатмир Бесими, како инструменти коишто се дел од Планот за забрзан економски раст ќе...