Дваесет од 100 000 жени годишно заболуваат од рак на грло на матка, потребна е масовна ХПВ вакцинација и ХПВ примерен скрининг

На 100 000 жени на годишно ниво, според податоците од последните неколку години, 20-21 заболуваат од рак на грло на матка, што е доста висок процент....