Антикорупциската комисија ќе ги проверува имотните листови на судии, обвинители, но и на директори на ЈП и претседатели на совети

 Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) согласно планот за проверка на имотната состојба во 2022 година ќе ги проверува податоците од изјавите за имот на...