Институт „Крсте Мисирков“: Македонскиот јазик е реалност, а не југозападна форма на бугарскиот

Заедничката иднина треба да се гради со меѓусебна доверба и пријателство. Тоа ќе се постигне само доколку се прифатиме и вистински се почитуваме, а секој што...