Бесими најави Зелени обврзници: Ќе се користат за инвестициски проекти или за зелен развој

За разлика од постојните обврзници, зелените обврзници ќе се користат само за инвестициски проекти или за зелен развој и ќе бидат за капитални расходи од една...