Судница во Идризово

Нова судница во „Идризово“ и реконструкција на затворот во Битола преку ЕУ фондови

Вкупниот буџет за двата проекта изнесуваше над два милиони евра од кои околу 1,6 милиони беа обезбедени од ИПА 2 програмата на Европската Унија (ЕУ) за поддршка на правосудството во земјата