Кризен менаџмент

Пишува: Емил Димитриев Актуелна и многу често спомнувана тема е управувањето со кризи или кризниот менаџмент. Глобално, човештвото од одамна, а сигурно и во иднина, ќе...