Васко жабата

Пишува: Љубиша Николовски   Ако сакаме да ги дефинираме бугарските односи со соседите на Балканот, тие во овој момент се на ниво на „Васко жабата“. Речиси...