Лекари: На ортопедија нема материјали, се одлагаат операциите

Нема вешатачки колена, плочки, штрафови, анестетици, дури и коскен цемент кој е неопходен во текот на операциите, велат од Стручниот колегум на ортопедија. Директорот Реџеп Селамани тврди дека има се и дека не ги враќаат пациентите