Ќе се воведуваат мерки против загадувањето во сите сегменти

Централните и локалните власти, невладините организации, приватниот сектор и домаќинствата потребно е преку интегриран пристап и со заеднички напори да го надминат проблемот со загадувањето на воздухот во Скопје