Анализа: Скопје и Тетово со најголем број невработени во 2018

Најновите податоци од  Државниот завод за статистика покажаат дека  стапката на невработеност во третото тримесечје од годинава се намалила на 20,8 отсто, за разлика од вториот квартал кога беше 21,1 отсто