Зошто Ердоган е толку популарен во Македонија?

„Турција долго време како земја води политика кон нашата земја што ја почитуваат граѓаните. И Албанците од Македонија и Македонците се чувствуваат сакани и почитувани кога одат во Турција. И оттука мислам дека кога во анкетите прашувате кон кој од лидерите на некои земји имате благонаклоно или неблагонаклоно мислење Ердоган кај нас избил на прво место“, вели професорот Ѓорѓи Спасов