Граѓанска иницијатива за фер третман кон родителите со деца од разведени бракови

Промени во Законот за семејство, фер третман кон децата од разведени бракови и нивните родители, напуштање на застарениот еднородителски систем и воведување на заедничко родителство. Ова се барања на Граѓанската иницијатива за заедничко и одговорно родителство по развод кои се доставени до Владата од која очекуваат и измена на одлуката од 6 април за забрана за движење на граѓаните што, како што велат, директно ги засега родителите кои не живеат со своите деца по развод или разделба