Приговорите на СДСМ и БЕСА можат да ги сменат изборните резултати

Комисијата за сите приговори треба да расправа на јавна седница и да донесе одлука во рок од 48 часа од поднесувањето на приговорите. Ако членовите на ДИК ги отфрлат приговорите на политичките партии, тие имаат рок од 24 часа да поднесат тужба до Управниот суд, од каде пак имаат рок од 48 часа да донесат одлука.