Претпазлив поглед кон иднината

Светот, САД и Европа во пресвртната 2022 година (snapshots)… Пишува: ЏАБИР ДЕРАЛА Најголем дел од експертите и креаторите на јавното мислење во светот веќе излегоа со...

Нема ништо невозможно

Пишува: Амб. ЛАРИСА ДИР Вонредна и Ополномоштена Амбасадорка на Украина во Република Северна Македонија Само на триста и деветтиот ден од војната, на 29 декември 2022 година,...