„Стандард и Пурс“ го потврдија кредитниот рејтинг: Економијата на РС Македонија заздравува од последиците од пандемијата

Агенцијата нотира дека рејтингот може да се зголеми доколку континуираните структурни реформи ги зајакнат институционалните капацитети истовремено зачувувајќи ги одржливите фискални политики. Кредитната агенција „Стандард и...

Македонија со кредитен рејтинг ББ-

Aгенцијата „Стандард и пурс“ соопшти дека го потврдува кредитниот рејтинг на Македонија ББ-, со стабилен изглед, односно тој ги одразува оценките на кредитната агенција за балансирани...