Петиција до Коце Трајановски за запирање на панорамското тркало

Петицијата со која се бара запирање на изградбата на панорамското тркало била поднесена до градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски. На петиција која се правела по електронски пат, се потпишале 7.882 граѓани