Законодавно-правна комисија: Нема потреба од автентично толкување на член што не постои

Во образложението, пратеникот Костов нагласи дека основната причина била нивната убеденост дека во правниот поредок на нашата држава повеќе не постои членот 11 од Законот за помилување донесен во 1993 година, со кој претседателот на државата во одредени околности може да даде помилување и надвор од редовната постапка