ЕУ издвојува 186 милиони евра за промоција на земјоделско-прехранбени производи

Европската комисија ќе додели 185,9 милиони евра во 2023 година за финансирање на промоција на одржливи и висококвалитетни земјоделско-прехранбени производи од Унијата. Работната програма за политики за промоција...