Отстранувањето на споменикот на паднатите албански борци во Прешево повторно ја отвори дилемата за да дали се можни новии воодужени кофликти на југот на Балканот. Репортажа на Хоризонти на ХТВ.