Игнорирањето за обнова на Бурмали – институционална дрскост

„Постојаното игнорирање на нашите повеќегодишни барања до Владата за враќање на Вакафот и за дозвола за обнова на Бурмали џамија, за жал го достигна највисокиот степен на институционална дрскост, дозволувајќи почетни работи за изградба на хотелот“, изјавија од Коорданативниот совет на невладини организации.