Македонија има три пати поголема стапка на тинејџерски абортуси од земјите на ЕУ, во пораст се тинејџерските бремености.

Околу пет проценти од девојчињата до 13 години веќе имале по еден партнер, а до 16 години по два партнера. Секоја втора девојка има по некоја сексуално пренослива болест. Само три проценти од учениците некогаш учеле за орална контрацепција, а 12 проценти за употреба на кондоми. Осум проценти од учениците биле жртви на ваков тип насилство во училиштата. Дури половина од наставниците во училиштата сакаат да држат часови по сексуално и репродуктивно здравје.

Застрашувачки е што во 21 век во Македонија се уште се договараат малолетнички бракови во сите заедници, без разлика на религија и националност.

Додека државата воведува предмет Историја на религија, состојбата со информираноста на младите за сексуалното образование е алармантна.

Усвојување на современа наставна програма за сеопфатно сексуално образование како дел од наставните програми во основното и средното образование, се залага невладината организација ХЕРА. Потребата е препознаена од неколку стручни институции, поддржана од граѓанскиот сектор, академската јавност и Собраниската комисија за еднакви можности.

„Доколку демократијата и човековите права за излез од политичката состојба, се надеваме дека ќе воведат програма за сеопфатно сексуално образование“, велат во ХЕРА

Но, Министерството за образование и Бирото за развој досега не само што не презедоа соодветни чекори за да се едуцираат учениците, туку користејќи догматски аргументи на партиска идеологија, изјавија дека нема потреба од вакво образование.

Сепак, сеопфатното сексуално образование функционира. Акредитирани едукатори од ХЕРА минатата година спроведоа едукации со млади на средношколска возраст според програмата во согласност со насоките на Светската здравствена организација и УНЕСКО.

Денеска преку симболичен Јавен час на кој учествуваа истакнати личности од сите сфери на општеството , уште еднаш се нагласи дека во нашето образование младите тешко можат да се информираат за сексуалноста , но затоа пак, многу лесно можат да се сретнат со митови, информации кои потикнуваат предрасуди и застарени податоци.