Во Културно информативниот центар отворена e изложбата на фотографии „Состојбата на културното наследство 2012-2014“ на Центарот за културно наследство.

Поставката од 50 фотографии, а меѓу нив се и Курбиново, Стоби, Скупи, црквата Св. Богородица Перивлепта и многу други. Изложбата е дел од проектот „Мониторинг на културното наследство, промоција и популаризација на неговиот мултиетнички карактер“ финансиран од Фондацијата Отворено општество, а кој има за цел да изврши увид и анализа во состојбата на најзначајните од културното наследство сочувани на територијата на Македонија.

-Жално е што сите однадвор ги знаат македонските вредностите, ги почитуваат, афирмираат, за разлика од нас дома, што е видливо пред се во отсуството на стратегијата на надлежните институции и Министерството за култура. Увидот кој го направиме и презентираме преку фотографии покажува дека станува збор за врвни наши антологиски дела, влезени во најзначајните публикации посветени на византиската уметност, а сега се препуштени на пропаѓање. Во ставката – заштита на културно наследство, три години по ред ние ги ставаме објектите од проектот Скопје 2014.

Буџетот, пак, за заштита, се намалува секоја година и сега на годишно ниво достигнува до 600.000 евра, што е фрапантно – рече Донка Барџиева Трајковска, претседателка на Центарот за културно наследство.

Она што е зачудувачки, додаде таа, е што во услови на постоење на институции и закон за заштита, токму Управа за заштита на културното наследство, се става во улога на некој што го крши законот и користи термин „рекреирање на културното наследство“.

– Кога нешто ќе го препознавате како свое – ќе најдете начин да го заштитите. Засега се инвестира само во друга култура и наследство кое ни се наметнуваат како наши, на сметка на ова кое пред наши очи пропаѓа – рече претседателката на Центарот.

Владимир Милчин, извршен директор на ФИОМ, отоврајќи ја изложбата рече дека е потребно е да се поднесе тужба за одговорните за оваа состојба.

Пред оваа изложба никој, до кра,ј немаше претстава за квантитетот и степенот на опустошување на она што не’ легитимира пред нас самите и пред светот, рече Милчин.