Има ли во оваа држава  волја да се сменат работите на подобро во однос на дискриминиција на Ромите, образованието, пристап до здравствени услуги, рамнопрaвно учевство во сите сфери на општествeното живеење. Може ли да се подобри состојбата со невработеноста како еден од најголемите проблеми.

Што е со сегрегацијата во некои училишта? За случаите со смртта на неколку Роми во затворите, злоупотребата на девојчиња во Домот „25 Мај“, за дискриминација во ресторани и базени, за враќањата од граница само по основ на бојата на кожата или по изгледот. За овие и за многу други проблеми во ПРОЦЕС говорат Сенада Сали адвокатка од Европскиот центар за права на Ромите со седиште во Будимпешта и Брисел, Мухамед Ајваз од  ХЕРА и Елвис Шакир правник од невладината организација Ромалитико. Овие млади луѓе кои магистрираа на странски универзитети се вратија во земјата и за првпат ги натераа политичарите да ги слушнат, ги изнесоа сите проблеми и предложија препораки за нивно решавање во Владата, пред премиерот Зоран Заев и странските дипломати на Меѓународниот ден на Ромите 8 Април.

 

 

 

 

 

пПрепораки да се стават во пракса

 

ќе ги променат работите на заедницата