Протекување на кровот на сцената и проток на вода во близина на струјните кола е причина да се откаже вечерашната претстава,  соопштуваат од Драмскиот театар.

„Поради протекувањето на кровот над сцената и проток на вода во близина на струјните кола кои се наоѓаат во овој дел од театарот проценивме дека е небезбедно да не се изведуваат претстави додека истото не се санира. Водата може да предизвика сериозни проблеми, пожар, струен удар и слично, за што мора да консултираме експерти кои би дале дозвола за понатамошна работа“, информираат од Драмски Театар.

И покрај нив нивните планови да ги вратат на репертоарот претставите кои не беа изведувани поради кризата со пандемијата, и навистина големиот напор на актерите и вработените во Драмски театар, велат дека овој технички проблем налага претставите да бидат откажани до санирање на проблемот.

-За жал техничкиот проблем не можеме да го санираме со сопствени сили. Се надеваме дека ова во еден догледен рок ќе се санира и ќе можеме да продолжиме со нашите предвидени активности“, се додава во известувањето од оваа институција.

А.В