Советот за култура при СДСМ најостро реагира на континуираната негрижа за културното наследство и бара одговорност од највисоките структури во Министерството на култура и Управата за културно наследство.

Најновото опожарување на манастирскиот комплекс Трескавец уште, еднаш, во серијата немили настани во кои е уништено или загрозено културното богатство на земјата, покажува дека негрижата е системска и дека е производ на погрешните приоритети и несоодветните политики на актуелната власт, разоткривајќи ја нивната инфериорност да ја препознаат важноста на културното наследство и да овозможат соодветна заштита, согласно законските норми и пропишаните стандарди.

Надлежните државни и црковни институции не смеат грижата за културното наследство во македонските манастири да ја остават единствено на личната жртва на монасите, на домаќините и на другите лица што случајно ќе се затекнат во црковните конаци.

Со овој немарен однос беше загрозен Манастирот Трескавец, изграден во 13 век и со фрески датирани во 14 век. Во манастирот постојат две крила од врата во плитка резба и кралски двери датирани во 16 век. Значајни се иконите со претстави на Апостолите од 17 и 18 век, се вели во реакцијата на Советот.

Советот за култура при СДСМ апелира Управата за заштита на културното наследство да изработи итен план за санација и конзервација на најзагрозените објекти и споменици на културата и безусловно да го спроведе.