Ковачевски: Со новата технологија на „АКИО Енерџи“ на земјиштето во Штип ќе може да се произведуваат земјоделски култури  

„Француската компанија „АКИО Енерџи“ во Штип којашто ќе ја гради фотоволтаичната централа во Штип инвестира во агро-волтаици што претставува можност за одгледување на земјоделски култури на...