И до 120 нови пациенти со мултиплекс склероза годишно, 50 ја чекаат високоефикасната терапија

Секоја година се дијагностицираат нови 80-120 пациенти.  Имено, повеќе од 50 пациенти се на листата на чекање за примање на високоефикасна терапија. Овие лица се млади,...