Ванчо Узунов: Моќни сили се спротивставуваат на идејата за целосно регионално економско поврзување на Западниот Балкан

Отворен Балкан, Берлински процес, ЦЕФТА и многу други инцијативи се обидуваат да ја мобилизираат соработката во регионот во функција на неговиот социо – економски напредок. Што...