Базната станица во Берн работи со полн капацитет, со биометриски патни исправи се стекнаа над 400 наши сограѓани

Изненадени и среќни се изразуваат и нашите државјани кои живеат во Швајцарија: “Кога ми рекоа за еден месец, многу бев изненаден!” “Јас сум многу задоволна од Вашата брза...