Отворена сензорна соба во ООУ „Видое Подгорец“ во Струмица, дел од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Богатство од стимулативни содржини во сензорната соба на ООУ „Видое Подгорец“ во Струмица, со која од денес, секојдневно ќе се обезбедува педагошка поддршка за учениците со...