ХОПС: Со кратење на парите,државата е одговорна доколку букне ХИВ/СИДА

Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија од 2017 го прекинува финансирањето на превентивните програми за ХИВ во Македонија. Во исто време, Владата го скрати буџетот за оваа намена на само 27 милиони денари од неопходните 65 милиони денари