Законот за одбрана и автентичното толкување на членот 11 пред пратениците

Потребното двотретинско мнозинство за Законот за одбрана е неизвесено поради името Република Северна Македонија што стои во текстот. На дневен ред на денешната 123-та седница на Собранието се вкупно 57 точки меѓу кои, како последна, е барањето за давање автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување