НоваТВ објавува делови од извештајот на ЕК: С.Македонија е умерено подготвена во превенцијата и борбата против корупцијат

Северна Македонија има одредено ниво на подготовка / е умерено подготвена во превенцијата и борбата против корупцијата.Постигнат е одреден напредок бидејќи земјата продолжи да го консолидира...