МОН: Првиот дигитален учебник по математика е инклузивен, го јакне натпреварувачкиот дух и тимската работа

Внесена е иновација во приодите за учење математика во функција на остварување повисоки постигања на учениците и зголемување на функционалната писменост по математика, велат авторите на...